Faires, Virgil Moring.

Termodinámica / Virgil Moring Faires, Clifford M. Simmang. - 1a. ed. 1a. reimpr. - México : Grupo noriega, 1993. - xxvi, 668 p. : il. ; 26 cm.

Indice: p. 655-668.

9681839439


Ingenieria agroindustrial.
Ingenieria industrial.
Termodinámica.
Termodinámica química.

536.7
Sistema de Bibliotecas UNLaR
Correos Electrónicos: bibliotecas@unlar.edu.ar
Telefónos: 0380-4457055 - 0380-4457055 int. 7312.
logo